Външна реклама

Външната реклама е друг основен канал за комуникация, който можете да използвате ефективно и на сравнително ниска цена, за да достигнете до голям брой потенциални клиенти. Външната реклама се отличава с това, че достига до хората извън техния дом, докато са в движение – на път за работа, училище, прекарване на свободно време. Външната реклама включва няколко основни канала – реклама на билбордове и други рекламни съоръжения, реклама с метални или PVC табели, които могат да бъдат и светещи, обемни букви, надписи, знаци, тотеми, винили и др. и транспортна реклама – брандиране на превозни средства – фирмени леки и лекотоварни автомобили.

Списък на страници в Външна реклама: